Đặc sản bánh gật gù Quảng Ninh

Bánh gật gù – Cái tên bánh gật gù không biết từ đâu xuất hiện, chỉ được giải thích là do bánh có hình dài, cầm lên bánh gập thân xuống nên được gọi là gật gù.