Hang Quân Y ở Cát Bà

Hang Quân Y ở Cát Bà là một địa danh lịch sử do từng là bệnh viện dã chiến trong thời gian đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc Việt Nam trong những năm 1963 – 1965.