Hòn Trống Mái – Hạ Long

Hòn Trống Mái – Hạ Long mang nét đẹp giá trị về mặt mỹ thuật và nghệ thuật. Giữa một vùng biển bao la hòn Trống Mái hiện lên thật ngạo nghễ và hùng vĩ