Thưởng thức món ăn từ Ngán mà chẳng thấy ngán chút nào.