Thịt rắn biển – Phương thuốc quý của ngư dân miền biển