Truyền thuyết về sự tồn tại của các đảo, hang động tại Vịnh Hạ Long